DİSARİL N / Naylon Dispergatörü

DİSARİL N - Naylon Dispergatörü

Maddenin Yapısı :

Alkil aril polglikol eter

İyonik Yapı :

Noniyonik

Görünüşü :

Kıvamlı sıvı

Özellikleri :

Dispers ve egaliz özelliklerinden dolayı polyesterlerde düzgün bir boyama sağlar. Aniyonik ve katyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir. Yapısı itibariyle oligomer öluşmasını önlediğinden DİSARİL N ile boyanan mallarda boya haslıkları çok iyidir Bütün carier tiplerine uyum sağlar. Redüktif yıkamalarda mal üzerinde fikse olmamış boya taneciklerini disperge ederek tekrar çökmesini önler. Yün/akrilik boyamalarda iyi bir dispers ve egaliz maddesidir. Katyonik boyalarda akrilik elyaf botamasında boyanın aglomere olarak topaklaşmasını önler,boya kazanı ve aparatlarının temiz kalmasını sağlar.Boyama oksidasyonunda,banyoya geçen boya taneciklerinin suspansiyon halinde kalmasını sağlayarak,yüksek sürtme haslığı elde edilir apre banyolarında kullanılabilir Pişirme banyolarında,banyo içeriğinin askıda kalmasını sağlayarak Mal üzerine çökmesini önler

Kullanma Şekli :

Polyester boyama : %1-2
Redüktif yıkama : %2-3
İndanthern boyama : %0,5-1
Akrilik boyama : %1
Yün boyamada : %1-2
Yün/akrilik boyama : %1-3
Apre ve pişirme banyoları : %1

Depolama :

Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır

Ambalaj şekli :

60 kg’lık bidon ve 200 kg’lık varil