STAB HP 50 / Peroksit Stabilizatörü

STAB HP 50 - Peroksit Stabilizatörü

Maddenin Yapısı :

Organik maddeler karışımı

İyonik Yapı :

Aniyonik

Görünüşü :

Açık sarı,sıvı

Özellikleri :

Her türlü pamuk ve sentetik / pamuk karışımlarının Hidrojen Peroksit ile ağartılmasında kullanılabilen mükemmel ber organik stabilizatörüdür. Kimyasal kontrüksiyonu sebebiyle Fe+2,Fe+3,Cu+2,Mn+2 gibi peroksit kasarında katalitik etki gösteren ağır metal iyonlarını tutabildiği gibi suya sertliği veren Ca+2 ve Mg+2gibi toprak alkali metal iyonlarında tutma özelliğine sahiptir.Bu nedenle kontinü sistemlerde silikat olmaksızın kullanılabilir. STAB HP 50 stabilizan özelliğinin yanısıra aynı zamanda iyi Bir dispersan etki sağlar.

Kullanma Şekli :

Kullanım miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tablodaki bilgilere ek olarak; Özellikle yüksek kostik miktarları ile çalışan Pad-Steam sistemlerinde ve çözelti içerisinde bekletme ile ağartma sistemlerinde aktiviteyi Artırmak için 0,8-1,6 gr/lt MgCI2-H2O ilavesi yapılabilir.Bu şekilde çok daha aktif bir stabilizasyon elde etmek mümkündür. STAB HP 50- QUEST XP ürünümüzle birlikte kullanıldığında da MgCI2 ilavesiyle çalışmaya benzer bir stabilizasyon artış sağlanmaktadır Kontinü halat kasar prosesinde tabloda verilen değerler makine faktörleri gözönüne alınarak yazılmıştır.çözelti içerisinde bekletme şekli ile yapılan kontinü kasar sisteminde çözelti yaklaşık olarak 10-12 saat stabil kalmaktadır.

Proses şekli H2O2 (%50) NaOH % 100 STAB HP 50 QUEST XP Süre sıcaklık
Çektirme (Overflow-Jet vb.) 2-5 gr/lt 0,8-1,2 gr/lt 0,4-1 gr/lt ---- 95 C - 60 dk
Jigger(flotte oranı:1/5 8-12 gr/lt 3-4 gr/lt 4-5 gr/lt ---- 95C / 60-90 dk
Pad-Batch 35-45 gr/lt 8-20 gr/lt 12-16 gr/lt 2-3 gr/lt 20C / 24 saat
Pad-roll 25-30 gr/lt 4-6 gr/lt 6-10 gr/lt 1-2 gr/lt 90C / 2-3 saat
Pad-steam 30-40 gr/lt 8,12 gr/lt 14-18 gr/lt 1-2 gr/lt 100C / 20 dk
Kontinü Halat Kasar 10-15 cc/kg 5,10 cc/kg 6-8 cc/kg ---- 90-95C / 30-40 dk
Kontinü Kasar (Çözeltide Bekletme) 40-45 cc/lt 7-8 gr/lt 7-8 gr/lt 3-4 gr/lt 60C / 20 dk

Depolama :

Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj şekli :

60 kg’lık ve 120 kg’lık bidon